Panel Rejestracyjny


Tytuł:

Imie:
*
Nazwisko:
*
Instytucja(nazwa firmy):
*
Adres:
* Kod Pocztowy:*
Miasto: * Kraj: *
E-mail:
*
Potwierdz E-mail:
*


*) - wymagane

Opłata konferencyjna z zakwaterowaniem:Nazwisko współlokatora:


Jestem studentem, korzystam ze znizki 200 zl
Planuję wysłać abstrakt na wystąpienie ustne/plakat

Chcę skorzystać z transportu autobusem UJ na trasie Kraków-Zakopane
Chcę skorzystać z transportu autobusem UJ na trasie Zakopane-Kraków

Chcę uczestniczyć w szkole SPM (opłata dodatkowa 400zł)Adres do faktury (jezeli faktura potrzebna):

Instytucja(nazwa firmy):

Addres:
Kod Pocztowy:*
Miasto: Kraj:
NIP(Numer VAT):Komentarze:


Płatności dokonywane po terminie 21.11.2016, oraz przy rejestracji w trakcie konferencji opłata dodatkowa wynosi 100 zł

Obliczoną opłatę konferencyjną należy przesłać na konto:
Wydział Fizyki , Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

Nr konta: 07 1240 4722 1111 0000 4855 9692 w banku PEKAO S.A. O/Kraków koniecznie
z dopiskiem "STM-AFM 2016 - imię i nazwisko"

W przypadku anulowania udziału pobierane są następujące opłaty:
- 50 zł - gdy rezygnacja nastąpi do 27.10.2016,
- 250 zł - gdy rezygnacja nastąpi pomiędzy 27.10.2014- 29.11.2016,
- 100% całkowitego kosztu udziału gdy rezygnacja nastąpi po 29.11.2016